O Enea

Enea S.A. to jedna ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Enea. Jej obszarem działalności jest obrót energią elektryczną. Z usług spółki korzysta 2,4 mln odbiorców. Spółka posiada Certyfikat Sprzedawcy Energii Elektrycznej, który przyznaje Towarzystwo Obrotu Energią. W grupie za dystrybucje energii elektrycznej jest odpowiedzialna spółka Enea Operator, która działa w zachodniej oraz północno-zachodniej części kraju. W ramach koncernu działa również spółka zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej.

Continue reading